dimecres, 13 de maig de 2009


QUÈ MENGEN I COM VIUEN ELS ASTRONAUTES?.
El que menys hi ha a les naus i a les estacions espacials és precisament ESPAI.
És per això que la vida dels astronautes és tan difícil.
Mengen aliments preparats (concentrats) i aliments deshidratats (sense aigua), que afegint-hi una mica d'aigua es poden menjar.
Han de menjar amb cullera i beure amb palletes.
Dormen flotant i dintre d'un sac.
Per rentar-se utilitzan tovalloletes amb sabó.
Menjar, beure i moure's a dintre de la nau és qüestió de molta pràctica.

G6.14.Per què existeix la gravetat?
La força de la gravetat ,descrita per Isaac Newton al segle 17,és un fenòmen pel qual tots els objectes tenen una masa determinada i s'atreuen entre ells.Els planetes estan èssent atrets constantment pel Sol, de la mateixa manera que una poma és atreta al centre de la Terra quan cau del pomer .Com el Sol posseix una gran quantitat de masa , es capaç de mantenir a tot el sistema solar orbitan al voltan d'ell.
Newton va acoseguir justificar l'existència de les marees consqüència de l'acció del camp gravitatori de la Lluna i el Sol.
El màxim efecte de la marea apareix en les zones de la superfície de la Terra que estan més a prop.El mínim efecte de la marea apareix en les zones intermitges.

Univers

L'origen de l'univers

tipus de galàxies

Dibuixos animats de l'espai.